237/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2005 do 14.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
§ 1
Výsadbové práva
(1)
Žiadosť o povolenie novej výsadby a žiadosť o uplatnenie práva na opätovnú výsadbu podáva žiadateľ Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
(2)
Žiadosť o povolenie novej výsadby sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Žiadosť o uplatnenie práva na opätovnú výsadbu sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Žiadosť o poskytnutie práva na výsadbu z rezervy sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Práva poskytované z rezervy sa udeľujú bezplatne.
(5)
Žiadosť o prevod práva na opätovnú výsadbu podáva kontrolnému ústavu ten vinohradník, ktorý toto právo na opätovnú výsadbu prevádza. Vzor žiadosti o prevod práv na opätovnú výsadbu je uvedený v prílohe č. 4.
§ 2
Vinohradnícke oblasti, ich členenie a zoznam odrôd
(1)
Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 5.
(2)
Zoznam odrôd viniča na účely výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom je uvedený v prílohe č. 6.
§ 3
Spôsob pestovania viniča na účely výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom
(1)
Pri výsadbe viniča na pestovanie hrozna na výrobu akostného vína a akostného vína s prívlastkom treba vo všetkých vinohradníckych oblastiach používať spony zabezpečujúce najmenej 3 300 krov viniča na ploche jedného hektára vinohradu a takú šírku medziradí, ktorá umožňuje riadne mechanické obrábanie pôdy, ošetrovanie krov viniča v záujme dosiahnutia súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna.
(2)
Pri voľbe šírky medziradia a základného tvaru kra viniča treba prihliadať na mechanické zloženie a agrochemické vlastnosti pôdy. Na výsušné polohy a málo výživné pôdy sa vysádzajú kry viniča menších tvarov a ich počet je väčší ako 4 000 krov na ploche jedného hektára vinohradu. Na ostatné polohy na bezskeletových výživných pôdach sa vysádzajú kry viniča väčších tvarov a ich počet je menší ako 4 000 krov na ploche jedného hektára vinohradu.
(3)
Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu akostného vína treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami s prihliadnutím na pestované odrody a pôdnoklimatické podmienky vinohradníckeho rajónu v počte 60 000 očiek až 80 000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu.
(4)
Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu akostného vína s prívlastkom treba zaťaženie kra viniča očkami zmenšiť o 15 % až 20 % v porovnaní so zaťažením podľa odseku 3.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 43/2003 Z. z.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.
VINOHRADNÍCKE OBLASTI A ICH ČLENENIE
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Skalický rajón
Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kopčany, Koválov, Korálovec, Lopašov, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište
Záhorský rajón
Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže, Závod
Stupavský rajón
Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Lamač, Bratislava-Záhorská Bystrica, Lozorno, Stupava
Bratislavský rajón
Bratislava-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory
Pezinský rajón
Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné
Modranský rajón
Dubová, Modra, Píla, Šenkvice, Vinosady
Doľanský rajón
Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová, Vištuk
Orešanský rajón
Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín
Senecký rajón
Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Hurbanova Ves, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jablonec, Kaplna, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Tomášov, Veľký Biel, Veľký Grob
Trnavský rajón
Boleráz, Brestovany, Bučany, Dolná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Majcichov, Malženice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč
Hlohovecký rajón
Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Pastuchov, Rakovce, Sasinkovo, Siladice, Šalgočka, Tepličky, Zemianske Sady
Vrbovský rajón
Banka, Bíňovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Dolný Lopašov, Horné Dubové, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Podolie, Ratnovce, Smolenice, Sokolovce, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Šamorínsky rajón
Blahová, Bratislava-Čunovo, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Podunajské Biskupce, Bratislava-Rusovce, Čakany, Čenkovce, Dunajská Lužná, Hubice, Lehnice, Mierovo, Miloslavov, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Zlaté Klasy
Dunajskostredský rajón
Baloň, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Michal na Ostrove, Okoč, Orechová Potôň, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vieska, Vydrany
Galantský rajón
Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Mostová, Neded, Pusté Úľany, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Žihárec
Palárikovský rajón
Andovce, Jatov, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné
Komárňanský rajón
Brestovec, Číčov, Imeľ, Iža, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove
Hurbanovský rajón
Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hrbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt
Strekovský rajón
Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan
Štúrovský rajón
Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Ipeľský rajón
Balog nad Ipľom, Bielovce, Dolinka, Horné Turovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom
Hontiansky rajón
Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany
Vinický rajón
Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica
Modrokamenecký rajón
Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Kováčovce, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce
Fiľakovský rajón
Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalinovo, Panické Dravce, Pinciná, Prša, Ratka, Šávoľ, Šurice, Tomášovce, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľké Dravce
Gemerský rajón
Bátka, Belín, Blhovce, Dolné Zahorany, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hrnčiarske Zalužany, Chrámec, Jesenské, Jestice, Nová Bašta, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov
Tornaľský rajón
Abovce, Dulovo, Gemer, Hubovo, Kaloša, Kráľ, Štrkovec, Tornaľa, Valice, Včelince, Veľký Blh, Vyšné Valice, Žíp
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Šintavský rajón
Alekšince, Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Nové Sady, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom
Nitriansky rajón
Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lefantovce, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Štitáre, Šurianky, Veľká Dolina, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany
Radošinský rajón
Bojná, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Kovarce, Lipovník, Ludanice, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Oponice, Orešany, Ostratice, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Urmince, Veľké Ripňany, Vozokany
Zlatomoravecký rajón
Beladice, Čaradice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hosťovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Mankovce, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Orovnica, Sľažany, Slepčany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žitavany
Vrábeľský rajón
Babindol, Beša, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Telince, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce
Žitavský rajón
Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas
Želiezovský rajón
Čaka, Farná, Hronove, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce
Tekovský rajón
Čajkov, Dolný Pial, Horný Pial, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Lok, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače
Pukanecký rajón
Bátovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Dolné Semerovce, Domadice, Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horné Semerovce, Jabloňovce, Pečenice, Pukanec, Santovka, Žemberovce
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Moldavský rajón
Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Janík, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Perín-Chym, Rešica, Seňa, Trstené pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Ždaňa
Sobranecký rajón
Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruskovce, Sejkov, Sobrance, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké
Michalovský rajón
Bracovce, Brekov, Falkušovce, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Klokočov, Kusín, Leles, Malčice, Markovce, Michalovce, Nacina Ves, Nižný Hrušov, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné, Závadka, Zbudza
Kráľovskochlmecký rajón
Bačka, Beša, Biel, Boľ, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Luhyňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie
Vinohradnícka oblasť Tokaj
Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky
Príloha č. 6 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.
ZOZNAM ODRÔD VINIČA NA VÝROBU AKOSTNÉHO VÍNA A AKOSTNÉHO VÍNA S PRÍVLASTKOM
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť a Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Aurelius
Bouvierovo hrozno
Devín
Dievčie hrozno
Feteasca regala
Chardonnay
Irsai Oliver
Milia
Muškát moravský
Muškát Ottonel
Müller Thurgau
Neuburské
Noria
Pálava
Rizling rýnsky
Rizling vlašský
Rulandské biele
Rulandské šedé
Sauvignon
Silvánske zelené
Tramín červený
Veltlínske červené skoré
Veltlínske zelené
Alibernet
André
Cabernet Sauvignon
Dunaj
Frankovka modrá
Modrý Portugal
Neronet
Rulandské modré
Svätovavrinecké
Zweigeltrebe
Vinohradnícka oblasť Tokaj
Furmint
Lipovina
Muškát žltý