História predpisu 146/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2005 - 31.08.2005