História predpisu 145/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2005 - 31.07.2008