História predpisu 136/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2005 - 31.12.2009