História predpisu 100/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2005 - 14.07.2018