c11-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 603/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V bode 107 § 87 ods. 2 písmeno h) má správne znieť:
„h)
účel poskytnutia hypotekárneho úveru,“.