História predpisu 97/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2004 - 14.10.2006