História predpisu 84/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.2004 - 31.12.2008