História predpisu 68/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2004 - 31.12.2021