Predpis bol zrušený predpisom 174/2017 Z. z.

617/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 30.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

617
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. októbra 2004,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
§ 1
Za citlivé oblasti1) sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú.
§ 2
(1)
Za zraniteľné oblasti2) sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Mapa zraniteľných oblastí je uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 617/2004 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ
Okres Názov obce Číselný kód
Bratislava I Bratislava 582000
Malacky Borinka
Gajary
Jabloňové
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Marianka
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Plavecký Štvrtok
Rohožník
Sološnica
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor
507831
507890
507954
507962
508012
508021
508039
508055
508063
504556
508080
508161
504629
504637
508195
504769
504858
504874
508233
508241
504947
508349
508365
504980
508381
Pezinok Báhoň
Budmerice
Častá
Doľany
Dubová
Jablonec
Modra
507806
507849
507857
507873
507881
507946
508101
Pezinok
Píla
Slovenský Grob
Svätý Jur
Šenkvice
Štefanová
Viničné
Vinosady
Vištuk
508179
508187
508225
507989
508250
508268
508306
508314
508322
Senec Bernolákovo
Blatné
Boldog
Čataj
Dunajská Lužná
Hamuliakovo
Hrubá Borša
Hrubý Šúr
Hurbanova Ves
Chorvátsky Grob
Igram
Ivanka pri Dunaji
Kalinkovo
Kaplna
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Malinovo
Miloslavov
Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Nový Svet
Reca
Rovinka
Senec
Tomášov
Tureň
Veľký Biel
Vlky
Zálesie
507814
507822
503681
507865
545333
507903
503797
503801
503819
507911
555487
507938
507997
555495
503851
503894
508071
508098
508110
508136
582549
503983
508209
508217
508276
508284
508292
508331
555509
Dunajská Streda Báč
Baka
Baloň
Bellova Ves
Blahová
Blatná na Ostrove
501441
501450
501468
555517
501484
501492
Bodíky
Boheľov
Čakany
Čenkovce
Čiližská Radvaň
Dolný Bar
Dolný Štál
Dunajská Streda
Dunajský Klátov
Gabčíkovo
Holice
Horná Potôň
Horné Mýto
Horný Bar
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
Jurová
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove Kračany
Kútniky
Kvetoslavov
Lehnice
Lúč na Ostrove
Macov
Mad
Malé Dvorníky
Medveďov
Mierovo
Michal na Ostrove
Ňárad
Nový Život
Ohrady
Okoč
Oľdza
Orechová Potôň
Padáň
Pataš
Potônske Lúky
Povoda
Rohovce
Sap
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
503461
501506
501514
580554
501531
501557
501611
501433
555541
501573
501581
501590
555568
501603
501620
501638
501654
501662
501671
501689
501697
501701
501719
501727
501735
501743
555606
555649
555665
501760
501778
501786
501930
501808
501816
501824
501832
501859
501867
501883
582522
555720
501891
501875
501905
501913
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľké Dvorníky
Veľký Meder
Vieska
Vrakúň
Vydrany
Zlaté Klasy
501921
555576
501956
501964
501972
501981
555673
501522
555746
502006
502014
502022
Galanta Abrahám
Čierna Voda
Čierny Brod
Dolná Streda
Dolné Saliby
Dolný Chotár
Galanta
Gáň
Horné Saliby
Hoste
Jánovce
Jelka
Kajal
Košúty
Kráľov Brod
Malá Mača
Matúškovo
Mostová
Pata
Pusté Sady
Pusté Úľany
Sereď
Sládkovičovo
Šalgočka
Šintava
Šoporňa
Tomášikovo
Topoľnica
Trstice
Váhovce
Veľká Mača
Veľké Úľany
Veľký Grob
503673
503690
503703
555789
503746
503754
503665
503762
503771
503789
503827
503835
503843
503860
503878
582638
555754
503924
503959
503967
503975
504009
504017
504033
504041
504050
504076
504084
504106
504114
504122
504131
504149
Vinohrady nad Váhom
Vozokany
Zemianske Sady
504157
504173
504181
Hlohovec Bojničky
Červeník
Dolné Otrokovce
Dolné Trhovište
Dolné Zelenice
Dvorníky
Hlohovec
Horné Otrokovce
Horné Trhovište
Horné Zelenice
Kľačany
Leopoldov
Madunice
Merašice
Pastuchov
Ratkovce
Sasinkovo
Siladice
Tekolďany
Tepličky
Trakovice
Žlkovce
506800
506885
506958
506966
556521
507024
507032
507075
556602
556530
507172
507253
507288
507326
507415
518620
507521
507539
556611
556645
507661
507792
Piešťany Banka
Bašovce
Borovce
Dolný Lopašov
Drahovce
Dubovany
Ducové
Hubina
Chtelnica
Kočín-Lančár
Krakovany
Moravany nad Váhom
Nižná
Ostrov
Pečeňady
Piešťany
Prašník
Rakovice
Ratnovce
581399
558354
506834
506982
506991
507008
558338
556581
507121
507199
507229
507342
507369
507385
507431
507440
507466
507482
507491
Sokolovce
Šípkové
Šterusy
Trebatlce
Veľké Kostoľany
Veľké Orvlšte
Veselé
Vŕbové
507563
558397
556548
507679
507709
556572
507725
507750
Senica Bílkove Humence
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur
Cerová
Čáry
Častkov
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kúty
Lakšárska Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Podbranč
Prietrž
Prievaly
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule
Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotlšte
Šajdíkove Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
504211
504238
504220
504297
504319
504327
504335
504360
504416
504475
504491
504513
504521
504572
504602
504645
504653
504700
504726
556122
504777
556131
556114
504203
504823
504831
504840
504882
504891
504904
Skalica Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
504271
504343
504351
504378
504394
504432
Kopčany
Koválovec
Letničie
Lopašov
Mokrý Háj
Oreské
Petrova Ves
Popudinské Močidľany
Prletržka
Radlmov
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
504459
504483
504530
504548
504564
504599
504611
504670
504718
504734
504742
504815
504912
504939
504963
Trnava Biely Kostol
Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Borová
Brestovany
Bučany
Buková
Cífer
Dechtice
Dlhá
Dolná Krupá
Dolné Dubové
Dolné Lovčice
Dolné Orešany
Horná Krupá
Horné Dubové
Horné Orešany
Hrnčiarovce nad Parnou
Jaslovské Bohunlce
Kátlovce
Košolná
Križovany nad Dudváhom
Lošonec
Majcichov
Malženice
Naháč
Opoj
Pavlice
Radošovce
580473
506788
506796
506818
506826
506842
506851
506869
506877
506893
556599
506923
506931
556661
506940
507041
507059
507067
581020
507156
507164
507211
556483
556688
507296
507318
507351
556491
556556
556653
Ružindol
Slovenská Nová Ves
Smolenice
Suchá nad Parnou
Šelpice
Špačince
Šúrovce
Trnava
Trstín
Vlčkovce
Voderady
Zavar
Zeleneč
Zvončín
507512
556564
507555
507571
556670
507601
507636
506745
507687
556513
507741
507768
507776
581488
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Borčany
Brezolupy
Dežerice
Dolné Naštice
Dubnička
Dvorec
Haláčovce
Horné Naštice
Chudá Lehota
Libichava
Malá Hradná
Malé Hoste
Miezgovce
Nedašovce
Otrhánky
Pečeňany
Podlužany
Pochabany
Pravotice
Prusy
Ruskovce
Rybany
Šišov
Timoradza
Uhrovec
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Veľké Chlievany
Vysočany
542652
556793
542741
542822
542849
542857
542873
542890
542920
556408
556360
505072
505102
505153
505200
556289
505331
505358
556742
505382
505412
505447
505455
505552
505579
505625
545651
505684
505692
505765
Ilava Bohunice
Bolešov
Borčice
Dubnica nad Váhom
Dulov
Ilava
Kameničany
Košeca
Ladce
Nová Dubnica
Pruské
Sedmerovec
Slavnica
Tuchyňa
582301
512885
557391
513016
513024
513156
557404
513253
513296
513440
513598
557412
557421
513725
Myjava Hrašné 506079
Nové Mesto nad Váhom Beckov
Bošáca
Brunovce
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolné Srnie
Haluzice
Hôrka nad Váhom
Horná Streda
Hrádok
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Modrovka
Moravské Lieskové
Nová Ves nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Očkov
Pobedim
Podolie
Potvorice
Považany
Stará Turá
Trenčianske Bohuslavice
Zemianske Podhradie
505846
505871
505889
505897
505901
505919
505951
556424
505994
506001
506052
506125
506184
506206
506249
506257
506265
556459
506338
506346
506401
506427
506435
506443
506524
506583
556441
Partizánske Bošany
Brodzany
Hradište
Chynorany
Ješkova Ves
Klátova Nová Ves
Kolačno
Krásno
Livina
Livinské Opatovce
Malé Kršteňany
Malé Uherce
Nadlice
Nedanovce
Ostratice
Partizánske
Pažiť
Skačany
Turčianky
Veľké Kršteňany
Veľké Uherce
Veľký Klíž
Žabokreky nad Nitrou
542733
580449
542962
543004
556416
543047
543055
556246
556173
556190
505129
580953
505170
505196
505307
505315
505323
505463
556271
505706
505722
505731
505803
Považská Bystrica Plevník- Drienové 513474
Prievidza Bojnice
Diviacka Nová Ves
Dolné Vestenice
Horné Vestenice
Kocurany
Koš
Lazany
Nedožery-Brezany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Sučany
Nitrica
Opatovce nad Nitrou
Poluvsie
Prievidza
Sebedražie
513903
513954
513989
514012
514098
514110
514128
514209
514225
514241
514250
514284
514314
513881
514373
Púchov Beluša
Horovce
Lednické Rovne
Visolaje
512851
513121
513326
513776
Trenčín Adamovské Kochanovce
Bobot
Dolná Súča
Horňany
Hrabovka
Chocholná-Velčice
Ivanovce
Kostolná-Záriečie
Krivosúd-Bodovka
Melčice-Lieskové
Mníchova Lehota
Motešice
Nemšová
Neporadza
Opatovce
Skalka nad Váhom
Soblahov
Svinná
Štvrtok
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Trenčianske Stankovce
Trenčín
Veľká Hradná
Veľké Bierovce
Zamarovce
505838
505854
505943
506028
506044
506087
506095
506133
506168
545686
506231
506273
506281
506290
506371
546682
506508
506532
506541
506559
506567
506591
506605
545741
505820
506648
506656
556475
Komárno Bajč
Bátorove Kosihy
Bodza
Bodzianske Lúky
Brestovec
Búč
Čalovec
Číčov
Dedina Mládeže
Dulovce
Holiare
Hurbanovo
Chotín
Imeľ
Iža
Kameničná
501034
501395
501042
555819
501069
501077
501085
501093
501107
501123
580911
501140
501158
501166
501174
501182
Klížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Kravany nad Dunajom
Lipové
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Mudroňovo
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Patince
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Šrobárová
Tôň
Trávnik
Veľké Koslhy
Virt
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
501191
501204
501026
501212
501221
501239
501247
501255
501263
501271
501280
501301
501310
501328
501336
501344
501115
501352
501361
501379
501387
555827
501409
501417
501425
Levice Bajka
Bátovce
Beša
Bielovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Čaka
Čata
Demandice
Devičany
Dolná Seč
Dolné Semerovce
Dolný Pial
Domadice
Drženice
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
502049
502057
502065
502073
580937
502090
502103
502111
502120
555843
502154
502162
502171
502189
502197
502201
502219
502227
502243
502251
Hontianske Trsťany
Horná Seč
Horné Semerovce
Horné Turovce
Horný Pial
Hrkovce
Hronovce
Hronské Kľačany
Hronské Kosihy
Iňa
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Krškany
Kubáňovo
Kukučínov
Kuraľany
Levice
Lok
Lontov
Lula
Málaš
Malé Kozmálovce
Malé Ludince
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Nýrovce
Ondrejovce
Pastovce
Pečenice
Plášťovce
Plavé Vozokany
Podlužany
Pohronský Ruskov
Rybník
Santovka
Sazdice
Sikenica
Slatina
Starý Hrádok
Starý Tekov
545350
502260
502278
502286
502294
581895
502324
502332
502341
502359
502375
502383
556777
502391
502413
502472
502421
502430
502448
502456
502464
502031
502481
502499
502502
502511
581135
502537
502570
502588
502596
502600
502618
502626
502634
502642
502651
502669
502677
502707
502715
502723
502731
502740
502758
502766
Šahy
Šalov
Šarovce
Tehla
Tekovské Lužany
Tekovský Hrádok
Tlmače
Tupá
Turá
Veľké Kozmálovce
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Vyšné nad Hronom
Zalaba
Zbrojníky
Želiezovce
Žemberovce
Žemliare
502782
502791
502804
502812
502821
502847
502863
502871
502880
581160
502910
502928
502936
502944
502952
502961
502979
502987
502995
503002
Nitra Alekšince
Báb
Babindol
Branč
Cabaj-Čápor
Čab
Čakajovce
Čechynce
Čeľadice
Čifáre
Dolné Obdokovce
Golianovo
Hosťová
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Jelšovce
Kapince
Klasov
Kolíňany
Lefantovce
Lehota
Lúčnica nad Žitavou
Ľudovítová
500020
500046
581623
500071
545589
582387
500101
555886
500135
500160
500194
500232
555959
500313
558320
500356
500372
500381
500399
500402
500411
545635
500453
500470
581097
Lukáčovce
Lužianky
Malé Chyndice
Malé Zálužie
Malý Cetín
Malý Lapáš
Melek
Mojmírovce
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Paňa
Podhorany
Pohranice
Poľný Kesov
Rišňovce
Rumanová
Svätoplukovo
Štefanovičová
Šurianky
Tajná
Telince
Veľká Dolina
Veľké Chyndice
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Veľký Lapáš
Vinodol
Vráble
Výčapy-Opatovce
Zbehy
Žirany
Žitavce
500488
580899
556785
500534
555908
555851
500569
500577
500011
: 556696
500631
500640
500666
500674
500682
500691
500704
500712
555991
581691
500780
500798
555967
500844
500518
500887
500895
555860
500917
500933
500941
500950
500992
501018
Nové Zámky Andovce
Bajtava
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Čechy
Černík
503029
503037
503045
503053
503061
503070
503088
503096
503100
503118
503126
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Leľa
Lipová
Ľubá
Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nána
Nová Vieska
Nové Zámky
Obid
Palárikovo
Pavlová
Podhájska
Pozba
Radava
Rastislavice
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Šarkan
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
503134
503151
503169
503177
503185
503193
503215
503223
503231
503240
503258
503266
503274
503282
503291
503312
503321
503339
503347
503355
503363
503371
503398
503401
556092
503436
503011
582361
503452
556033
503479
503487
503495
503509
503517
503525
503533
503541
503550
503568
503576
503584
503592
503606
503614
556050
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Vlkas
Zemné
503631
503380
556025
503649
Šaľa Diakovce
Dlhá nad Váhom
Hájske
Horná Kráľová
Kráľová nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
503711
503720
500241
555878
503886
500739
503932
503991
504025
504068
504092
504165
504190
Topoľčany Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Čeľadince
Čermany
Dvorany nad Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Chrabrany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
Kuzmice
Lipovník
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
556220
542661
542695
542709
542717
556297
542792
556262
542881
556351
542938
542954
542971
556165
556157
543039
543063
543071
543101
543110
556149
581704
505021
505048
505064
505137
581305
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce
Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany
Závada
505226
505234
505242
505251
505285
556211
505374
581658
505404
505421
505439
505498
556327
505510
556238
505536
505561
504998
580457
505617
505641
505676
505714
505749
505757
505773
Zlaté Moravce Beladice
Čaradice
Červený Hrádok
Čierne Kľačany
Hostie
Hosťovce
Choča
Ladice
Lovce
Machulince
Malé Vozokany
Mankovce
Martin nad Žitavou
Nemčiňany
Neverice
Nevidzany
Sľažany
Slepčany
Tekovské Nemce
500062
500127
555916
500151
500283
500305
500321
500437
500461
500500
555924
500542
500551
500585
500593
500607
500747
500755
517305
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Velčice
Veľké Vozokany
Vieska nad Žitavou
Volkovce
Zlaté Moravce
Žikava
500810
500828
500836
555932
500909
500925
500968
500984
Bytča Bytča
Kotešová
Predmier
517461
517691
517895
Martin Benice
Ďanová
Diaková
Dolný Kalník
Dražkovce
Folkušová
Karlová
Košťany nad Turcom
Laskár
Ležiachov
Martin
Necpaly
Príbovce
Rakovo
Socovce
Turčiansky Ďur
Žabokreky
512061
512150
512168
512206
512214
512257
512346
512371
512397
512419
512036
512478
512524
512541
512630
512737
512834
Ružomberok Ivachnová 507300
Turčianske Teplice Abramová
Blažovce
Bodorová
Borcová
Háj
Ivančiná
Jazernica
Kaľamenová
Malý Čepčín
Moškovec
Mošovce
Rakša
Slovenské Pravno
512044
512087
512095
512109
512265
512303
512320
512338
512443
512451
512460
512559
512621
Turčianske Teplice
Veľký Čepčín
512729
512788
Žilina Dolný Hričov
Gbeľany
Horný Hričov
Mojš
Nezbudská Lúčka
517526
517551
517593
517801
558168
Banská Bystrica Badín
Hronsek
508454
580236
Krupina Bzovík
Devičie
Dolný Badín
Domaníky
Drážovce
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Horný Badín
Jalšovík
Kozí Vrbovok
Ladzany
Lišov
Medovarce
Rykynčice
Sebechleby
Selce
Sudince
Súdovce
Terany
Uňatín
518212
518280
518310
518336
518344
518387
518409
518417
518425
518441
518484
518514
518573
518603
518646
518701
518735
518743
518832
518841
518867
518905
Lučenec Belina
Biskupice
Boľkovce
Bulhary
Buzitka
Čakanovce
Čamovce
Fiľakovo
Fiľakovské Kováče
Halič
Holiša
511234
557315
511251
558273
511293
511323
511331
511391
511404
511421
511439
Jelšovec
Kalonda
Lehôtka
Lipovany
Lovinobaňa
Lučenec
Mašková
Mikušovce
Mučín
Nitra nad Ipľom
Nové Hony
Panické Dravce
Pinciná
Pleš
Podrečany
Prša
Radzovce
Rapovce
Ratka
Stará Halič
Šávoľ
Šíd
Šurice
Točnica
Tomášovce
Trebeľovce
Trenč
Veľká nad Ipľom
Veľké Dravce
Vidiná
511463
511480
511528
511544
511552
511218
511609
580309
511625
511668
511676
511692
511714
511722
511749
511781
511790
511803
511811
511846
511854
511871
511897
511901
511919
511927
557340
511994
512010
557307
Poltár Breznička
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarske Zalužany
Kalinovo
Mládzovo
Ozdín
Poltár
Rovňany
Sušany
Uhorské
Veľká Ves
511269
514900
514918
511471
511617
511684
511765
511820
515591
511978
512001
Revúca Držkovce
Gemer
Gemerská Ves
514675
514721
514756
Gemerské Teplice
Gemerský Sad
Hucín
Chvalová
Kameňany
Leváre
Levkuška
Ličince
Lubeník
Otročok
Polina
Prihradzany
Rašice
Ratková
Rybník
Sása
Skerešovo
Šivetice
Tornaľa
Višňové
Žiar
525677
525685
525766
514977
525812
515574
515159
525901
525928
515256
515311
526100
515361
515370
515507
557820
515523
526304
515612
515761
515833
Rimavská Sobota Abovce
Barca
Bátka
Belín
Blhovce
Bottovo
Budikovany
Cakov
Čerenčany
Čierny Potok
Číž
Dolné Zahorany
Dražice
Drienčany
Drňa
Dubovec
Dulovo
Figa
Gemerček
Gemerské Dechtáre
Gemerské Michalovce
Gortva
Hodejov
Hodejovec
557757
514501
514519
514535
514543
514551
514586
514594
514608
514616
514624
514632
514641
514659
514667
514691
557919
514713
514730
514764
557889
514799
514837
514845
Hostice
Hostišovce
Hrachovo
Hrušovo
Hubovo
Husiná
Chanava
Chrámec
Ivanice
Janice
Jesenské
Jestice
Kaloša
Kesovce
Kociha
Konrádovce
Kráľ
Kružno
Lenartovce
Lenka
Martinová
Neporadza
Nižný Skálnik
Nová Bašta
Orávka
Ožďany
Padarovce
Pavlovce
Radnovce
Rakytník
Riečka
Rimavská Seč
Rimavská Sobota
Rimavské Janovce
Rimavské Zalužany
Rumince
Slizké
Stará Bašta
Stránska
Studená
Sútor
Šimonovce
Širkovce
Štrkovec
Tachty
Teplý Vrch
514861
514870
514888
514926
514934
514942
514951
514969
514985
514993
515001
515019
515027
515035
515051
515060
515078
515108
515132
515141
515183
515205
557790
515230
515248
515264
515272
515281
515353
557854
557765
515442
514462
515469
557811
515493
515531
515540
515566
515582
515604
515621
515639
515655
515663
515671
Tomášovce
Uzovská Panica
Valice
Včelince
Veľké Teriakovce
Veľký Blh
Vieska nad Blhom
Vlkyňa
Vyšné Valice
Zádor
Zacharovce
Žíp
515698
515701
515795
515710
515736
515744
515752
515779
557901
515817
557927
515841
Veľký Krtíš Balog nad Ipľom
Bátorová
Bušince
Čebovce
Čeláre
Dolinka
Dolná Strehová
Dolné Plachtince
Dolné Strháre
Ďurkovce
Glabušovce
Horná Strehová
Chrastince
Chrťany
Ipeľské Predmostie
Kamenné Kosihy
Kiarov
Kleňany
Koláre
Kosihovce
Kosihy nad Ipľom
Kováčovce
Lesenice
Ľuboriečka
Malá Čalomija
Malé Straciny
Malé Zlievce
Malý Krtíš
Mula
Nenince
Nová Ves
Obeckov
Olováry
515868
515876
515892
515906
515914
515957
515965
515973
515981
515990
516007
516015
516058
516066
516074
516082
516091
516104
516112
516121
516139
516147
516155
516163
516171
558206
516198
558192
516228
516236
516244
516252
516261
Opatovská Nová Ves
Pôtor
Príbelce
Sečianky
Seľany
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Slovenské Kľačany
Širákov
Trebušovce
Veľká Čalomija
Veľká Ves nad Ipľom
Veľké Straclny
Veľké Zllevce
Veľký Krtíš
Vieska
Vinica
Vrbovka
Záhorce
Závada
Zombor
Želovce
516279
516295
516317
516333
516341
516376
516384
516392
516431
516457
516465
516473
558214
516490
515850
516511
516520
516538
516546
516554
516562
516571
Zvolen Budča
Lieskovec
Sielnica
Sliač
Veľká Lúka
Zvolen
518204
558133
518760
518808
581585
518158
Žarnovica Hronský Beňadik
Tekovská Breznica
Voznica
Žarnovica
516830
517291
517356
517381
Žiar nad Hronom Bzenica
Dolná Trnávka
Dolná Ždaňa
Hliník nad Hronom
Lehôtka pod Brehmi
Lovča
Lutila
Žiar nad Hronom
516708
516724
516741
516767
517011
517020
599336
516589
Bardejov Brezov
Dubinné
519081
519138
Hankovce
Harhaj
Hrabovec
Kochanovce
Komárov
Kučín
Lascov
Oľšavce
Pollakovce
Porúbka
519201
519219
519251
519359
519367
519430
519472
519677
519723
519731
Humenné Brekov
Hažín nad Cirochou
Humenné
Jankovce
Jasenov
Kamenica nad Cirochou
Kochanovce
Koškovce
Lackovce
Lieskovec
Ľubiša
Modra nad Cirochou
Myslina
Topoľovka
Udavské
Veľopolie
Závadka
520055
559598
520004
520292
559547
520331
520373
520403
582140
520446
520454
520497
520501
520896
520926
520977
521043
Kežmarok Spišská Belá 523828
Levoča Baldovce
Bijacovce
Buglovce
Domaňovce
Dravce
Klčov
Kurimany
Levoča
Nemešany
Spišské Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
526371
526401
526428
526479
526487
543225
543276
543292
543381
543578
543608
543624
Prešov Abranovce
Brestov
524158
524212
Bretejovce
Drienov
Drienovská Nová Ves
Dulova Ves
Fintice
Fulianka
Gregorovce
Haniska
Janovík
Kapušany
Kendice
Kojatice
Kokošovce
Lada
Lemešany
Ličartovce
Ľubotice
Malý Slivník
Malý Šariš
Medzany
Mirkovce
Nemcovce
Petrovany
Prešov
Ruská Nová Ves
Seniakovce
Svinia
Šarišské Bohdanovce
Teriakovce
Trnkov
Tulčík
Varhaňovce
Veľký Slivník
Veľký Šariš
Vyšná Šebastová
Záborské
Záhradné
Žehňa
Župčany
524221
524352
524361
524387
524395
524417
524433
518522
524590
524620
524638
524654
524662
524727
524743
524760
518590
524832
524841
556823
524883
524913
525014
524140
525138
525162
525171
525201
525286
525324
525341
525383
525391
525405
525430
525448
525456
525499
525511
Sabinov Bodovce
Červenica pri Sabinove
Hubošovce
Jakubova Vola
Jakubovany
Ostrovany
524204
524298
524492
524565
524573
524981
Pečovská Nová Ves
Ražňany
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Sokolovce
Torysa
Uzovce
525006
525090
525146
525235
525243
525316
525359
Stropkov Breznica
Duplín
Krušinec
Miňovce
Stropkov
Tisinec
527157
527262
527475
527581
527840
527912
Svidník Giraltovce
Kračúnovce
Lúčka
Lužany pri Topli
Stročín
Železník
519197
519391
519537
519561
527831
519987
Vranov nad Topľou Benkovce
Bystré
Čaklov
Čierne nad Topľou
Dlhé Klčovo
Giglovce
Girovce
Hencovce
Jasenovce
Jastrabie nad Topľou
Kamenná Poruba
Kladzany
Komárany
Kučín
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Nižný Hrušov
Nižný Kručov
Ondavské Matlašovce
Poša
Sačurov
Sečovská Polianka
Sedliská
544086
544094
544116
544132
544175
544191
544205
581674
528749
528757
528773
528781
528790
528811
528838
528846
528901
528919
528927
528943
529001
529125
529133
529141
Soľ
Tovarné
Vechec
Vranov nad Topľou
Vyšný Žipov
529176
529192
529222
544051
529257
Košice I Košice 599891
Košice-okolie Bačkovík
Belža
Beniakovce
Bidovce
Blažice
Bočiar
Bohdanovce
Boliarov
Budimír
Buzica
Cestice
Čakanovce
Čaňa
Čečejovce
Čižatice
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Geča
Gyňov
Haniska
Hosťovce
Hrašovík
Chorváty
Chrastné
Janík
Kecerovce
Kechnec
Kokšov-Bakša
Komárovce
Košická Polianka
Košické Oľšany
Kráľovce
Malá Ida
Milhosť
Mokrance
Moldava nad Bodvou
521141
521167
521175
521183
521191
559831
521205
521213
521221
521264
521272
521281
521299
521302
521311
521337
521345
521353
521361
521370
521388
521400
518107
521442
599310
521477
521485
521523
559687
521558
521566
521582
521591
521612
521655
580252
521680
521698
Nižná Hutka
Nižná Myšia
Nižný Čaj
Nižný Lánec
Nová Polhora
Obišovce
Olšovany
Opiná
Paňovce
Peder
Perín-Chym
Ploské
Rešica
Rozhanovce
Sady nad Torysou
Seňa
Sokoľany
Svinica
Trebejov
Trsťany
Trstené pri Hornáde
Turňa nad Bodvou
Turnianska Nová Ves
Vajkovce
Valaliky
Veľká Ida
Vtáčkovce
Vyšná Hutka
Vyšná Myšia
Vyšný Čaj
Žarnov
Ždaňa
518140
521736
521744
521761
521795
521817
521825
521841
521850
521868
521876
521884
521922
521931
521965
521973
559865
522040
522082
522091
522104
559784
521779
522121
522139
522147
522163
522171
522198
522201
522252
522261
Michalovce Bajany
Bánovce nad Ondavou
Beša
Bracovce
Budince
Budkovce
Čečehov
Čičarovce
Čierne Pole
Drahňov
Dúbravka
Falkušovce
Hatalov
522287
522295
528137
522368
513857
522376
522392
528277
528307
528331
522406
522414
522431
Hažín
Hnojné
Horovce
Iňačovce
Ižkovce
Jastrabie pri Michalovciach
Kačanov
Kapušianske Kľačany
Krásnovce
Krišovská Liesková
Lastomír
Laškovce
Lesné
Ložín
Lúčky
Malčice
Malé Raškovce
Markovce
Maťovské Vojkovce
Michalovce
Moravany
Nacina Ves
Oborín
Oreské
Palín
Pavlovce nad Uhom
Petrikovce
Petrovce nad Laborcom
Pozdišovce
Ptrukša
Pusté Čemerné
Rakovec nad Ondavou
Ruská
Senné
Slavkovce
Sliepkovce
Staré
Strážske
Stretava
Stretavka
Suché
Šamudovce
Trhovište
Trnava pri Laborci
Tušice
Tušická Nová Ves
522449
522465
522481
522511
528391
522546
522571
528404
522651
528463
522694
522708
522724
522732
522741
522759
522767
522783
528579
522279
522791
522805
528633
522848
522864
522872
522881
522902
522961
528692
522988
522996
528714
523054
523062
523071
523097
523101
523119
523127
523135
523151
523186
523194
523208
523216
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Slemence
Vinné
Vojany
Vola
Vrbnica
Vysoká nad Uhom
Zalužice
Závadka
Zbudza
Zemplínska Široká
Zemplínske Kopčany
Žbince
543853
543870
543888
523259
543942
523275
523283
523291
523241
523348
523356
523364
522635
523372
Rožňava Bohúňovo
Bretka
Brzotín
Čoltovo
Gemerská Panica
Hrhov
Jablonov nad Turňou
Koceľovce
Kunova Teplica
Markuška
Ochtiná
Pašková
Rochovce
Roštár
Slavec
Slavošovce
Štítnik
525553
514578
560022
525600
514748
525740
525782
525847
525898
525952
526053
526070
526177
526185
526266
526282
526312
Sobrance Baškovce
Bežovce
Blatná Polianka
Blatné Remety
Blatné Revištia
Bunkovce
Fekišovce
Hlivištia
Horňa
Husák
Choňkovce
Jasenov
Jenkovce
522309
522325
522333
522341
522350
522384
522422
522457
522473
522490
522503
522538
522554
Kolibabovce
Koňuš
Koromľa
Krčava
Kristy
Lekárovce
Nižná Rybnica
Nižné Nemecké
Orechová
Ostrov
Pinkovce
Porostov
Priekopa
Ruskovce
Sejkov
Sobrance
Svätuš
Tašuľa
Tibava
Úbrež
Veľké Revištia
Vojnatina
Vyšné Nemecké
Vyšné Remety
Záhor
522601
522627
522643
522660
522678
522716
522813
522821
522830
522856
522911
522937
522970
523020
523046
523089
523143
523160
523178
523224
523232
523267
523313
523321
523330
Spišská Nová Ves Arnutovce
Bystrany
Danišovce
Harichovce
Hincovce
Chrasť nad Hornádom
Iliašovce
Jamník
Lieskovany
Markušovce
Odorín
Smižany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Spišský Hrušov
Vítkovce
Žehra
526363
526436
526444
526533
526568
543152
543161
543195
543306
543331
543403
560154
526355
543594
543616
543713
526657
Trebišov Bačka
Bara
528102
528129
Biel
Boľ
Borša
Boťany
Brehov
Brezina
Cejkov
Čeľovce
Čerhov
Černochov
Čierna
Čierna nad Tisou
Dobrá
Dvorianky
Egreš
Hraň
Hrčeľ
Hriadky
Kašov
Kazimír
Klin nad Bodrogom
Kožuchov
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Kysta
Ladmovce
Lastovce
Leles
Luhyňa
Malá Tŕňa
Malé Ozorovce
Malé Trakany
Malý Horeš
Malý Kamenec
Michaľany
Nižný Žipov
Novosad
Nový Ruskov
Parchovany
Plechotice
Poľany
Pribeník
Rad
Sečovce
Sirník
Slivník
528145
528161
528170
528188
528200
528218
528234
528242
528251
528269
528285
528293
528323
528340
528358
528366
528374
528382
528412
528421
513831
528439
528447
528471
528480
528498
528501
528510
528528
513792
528536
528544
528552
528561
528587
528609
528617
528625
528676
528641
528668
528684
528706
528722
543730
543748
Slovenské Nové Mesto
Soľnička
Somotor
Stanča
Stankovce
Strážne
Streda nad Bodrogom
Svätá Mária
Svätuše
Svinice
Trebišov
Veľaty
Veľká Tŕňa
Veľké Ozorovce
Veľké Trakany
Veľký Horeš
Veľký Kamenec
Viničky
Višňov
Vojčice
Vojka
Zatín
Zbehňov
Zemplín
Zemplínska Nová Ves
Zemplínska Teplica
Zemplínske Hradište
Zemplínske Jastrabie
Zemplínsky Branč
543756
543764
543772
513849
543781
543799
543802
528153
528650
543811
528099
543845
513806
543861
543896
543900
543918
543926
543934
543951
543969
543977
543985
543993
544001
544019
544027
544035
544043
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 617/2004 Z. z.
MAPA ZRANITEĽNÝCH OBLASTÍ
1)
§ 33 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2)