História predpisu 6/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2004 - 31.08.2008