História predpisu 50/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2004 - 30.03.2006