História predpisu 489/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2004 - 20.03.2010