História predpisu 483/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2004 - 31.08.2007