371/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
ZÁKON
z 27. mája 2004
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Účelom tohto zákona je určiť sídla a obvody súdov Slovenskej republiky a ustanoviť pôsobnosť niektorých súdov so špecializovanou agendou.
§ 2
Sídla a obvody okresných súdov
(1)
Sídlom Okresného súdu Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.
(2)
Sídlom Okresného súdu Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II a územný obvod okresu Senec.
(3)
Sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III a územný obvod okresu Pezinok.
(4)
Sídlom Okresného súdu Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV a územný obvod okresu Malacky.
(5)
Sídlom Okresného súdu Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.
(6)
Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica, územný obvod okresu Skalica a územný obvod okresu Myjava.
(7)
Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava, územný obvod okresu Hlohovec a územný obvod okresu Piešťany.
(8)
Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nitra a územný obvod okresu Zlaté Moravce.
(9)
Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Galanta a územný obvod okresu Šaľa.
(10)
Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
(11)
Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
(12)
Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
(13)
Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
(14)
Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.
(15)
Sídlom Okresného súdu Topoľčany je mesto Topoľčany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany a územný obvod okresu Partizánske.
(16)
Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín, územný obvod okresu Ilava, územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou a územný obvod okresu Nové Mesto nad Váhom.
(17)
Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žilina, územný obvod okresu Bytča a územný obvod okresu Kysucké Nové Mesto.
(18)
Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Považská Bystrica a územný obvod okresu Púchov.
(19)
Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Martin a územný obvod okresu Turčianske Teplice.
(20)
Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Čadca.
(21)
Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín, územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdošín.
(22)
Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.
(23)
Sídlom Okresného súdu Ružomberok je mesto Ružomberok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.
(24)
Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.
(25)
Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Zvolen, územný obvod okresu Detva a územný obvod okresu Krupina.
(26)
Sídlom Okresného súdu Brezno je mesto Brezno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.
(27)
Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žiar nad Hronom, územný obvod okresu Žarnovica a územný obvod okresu Banská Štiavnica.
(28)
Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Lučenec a územný obvod okresu Poltár.
(29)
Sídlom Okresného súdu Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.
(30)
Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a územný obvod okresu Revúca.
(31)
Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.
(32)
Sídlom Okresného súdu Kežmarok je mesto Kežmarok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.
(33)
Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
(34)
Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prešov a územný obvod okresu Sabinov.
(35)
Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.
(36)
Sídlom Okresného súdu Svidník je mesto Svidník; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Svidník a územný obvod okresu Stropkov.
(37)
Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Humenné, územný obvod okresu Medzilaborce a územný obvod okresu Snina.
(38)
Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
(39)
Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Spišská Nová Ves, územný obvod okresu Gelnica a územný obvod okresu Levoča.
(40)
Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Michalovce a územný obvod okresu Sobrance.
(41)
Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
(42)
Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
(43)
Sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a územný obvod okresu Košice III.
(44)
Sídlom Okresného súdu Košice II je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice II a územný obvod okresu Košice IV.
(45)
Sídlom Okresného súdu Košice-okolie je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.
§ 3
Sídla a obvody krajských súdov
(1)
Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Bratislava I,
b)
Okresného súdu Bratislava II,
c)
Okresného súdu Bratislava III,
d)
Okresného súdu Bratislava IV,
e)
Okresného súdu Bratislava V.
(2)
Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Trnava,
b)
Okresného súdu Dunajská Streda,
c)
Okresného súdu Galanta,
d)
Okresného súdu Senica.
(3)
Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Trenčín,
b)
Okresného súdu Považská Bystrica,
c)
Okresného súdu Prievidza.
(4)
Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Nitra,
b)
Okresného súdu Komárno,
c)
Okresného súdu Levice,
d)
Okresného súdu Nové Zámky,
e)
Okresného súdu Topoľčany.
(5)
Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Banská Bystrica,
b)
Okresného súdu Brezno,
c)
Okresného súdu Lučenec,
d)
Okresného súdu Rimavská Sobota,
e)
Okresného súdu Zvolen,
f)
Okresného súdu Žiar nad Hronom,
g)
Okresného súdu Veľký Krtíš.
(6)
Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Žilina,
b)
Okresného súdu Čadca,
c)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
d)
Okresného súdu Martin,
e)
Okresného súdu Dolný Kubín,
f)
Okresného súdu Ružomberok.
(7)
Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Prešov,
b)
Okresného súdu Bardejov,
c)
Okresného súdu Humenné,
d)
Okresného súdu Poprad,
e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f)
Okresného súdu Svidník,
g)
Okresného súdu Vranov nad Topľou,
h)
Okresného súdu Kežmarok.
(8)
Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Okresného súdu Košice I,
b)
Okresného súdu Košice II,
c)
Okresného súdu Košice-okolie,
d)
Okresného súdu Michalovce,
e)
Okresného súdu Rožňava,
f)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,
g)
Okresného súdu Trebišov.
§ 4
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Sídlom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 5
Sídlo a obvod Špeciálneho súdu
Sídlom Špeciálneho súdu je mesto Pezinok; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 6
Sídla a obvody vojenských súdov
(1)
Sídlom Vojenského obvodového súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajského súdu v Bratislave,
b)
Krajského súdu v Nitre,
c)
Krajského súdu v Trenčíne,
d)
Krajského súdu v Trnave.
(2)
Sídlom Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
b)
Krajského súdu v Žiline.
(3)
Sídlom Vojenského obvodového súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajského súdu v Prešove,
b)
Krajského súdu v Košiciach.
(4)
Sídlom Vyššieho vojenského súdu je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Vojenského obvodového súdu v Bratislave,
b)
Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici,
c)
Vojenského obvodového súdu v Prešove.
§ 7
Okresné súdy v sídle krajského súdu na účely trestného konania
(1)
Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný na trestné konanie o zákonom ustanovených veciach.
(2)
Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania
a)
pre obvod Krajského súdu v Bratislave je Okresný súd Bratislava I,
b)
pre obvod Krajského súdu v Trnave je Okresný súd Trnava,
c)
pre obvod Krajského súdu v Trenčíne je Okresný súd Trenčín,
d)
pre obvod Krajského súdu v Nitre je Okresný súd Nitra,
e)
pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici je Okresný súd Banská Bystrica,
f)
pre obvod Krajského súdu v Žiline je Okresný súd Žilina,
g)
pre obvod Krajského súdu v Prešove je Okresný súd Prešov,
h)
pre obvod Krajského súdu v Košiciach je Okresný súd Košice I,
i)
vo veciach v pôsobnosti vojenských súdov pre obvod krajských súdov uvedených v § 6 ods. 1 je Vojenský obvodový súd v Bratislave,
j)
vo veciach v pôsobnosti vojenských súdov pre obvod krajských súdov uvedených v § 6 ods. 2 je Vojenský obvodový súd v Banskej Bystrici,
k)
vo veciach v pôsobnosti vojenských súdov pre obvod krajských súdov uvedených v § 6 ods. 3 je Vojenský obvodový súd v Prešove.
(3)
Na rozhodovanie o riadnych opravných prostriedkoch vo veciach, v ktorých je príslušný súd podľa odseku 2
a)
písm. a), je príslušný Krajský súd v Bratislave,
b)
písm. b), je príslušný Krajský súd v Trnave,
c)
písm. c), je príslušný Krajský súd v Trenčíne,
d)
písm. d), je príslušný Krajský súd v Nitre,
e)
písm. e), je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
f)
písm. f), je príslušný Krajský súd v Žiline,
g)
písm. g), je príslušný Krajský súd v Prešove,
h)
písm. h), je príslušný Krajský súd v Košiciach,
i)
písm. i) až k), je príslušný Vyšší vojenský súd v Trenčíne.
§ 8
Registrové súdy a ich obvody
(1)
Registrovým súdom sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja.
(2)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava I.
(3)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trnave vedie Okresný súd Trnava.
(4)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trenčíne vedie Okresný súd Trenčín.
(5)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Nitre vedie Okresný súd Nitra.
(6)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Žiline vedie Okresný súd Žilina.
(7)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica.
(8)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Prešove vedie Okresný súd Prešov.
(9)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie Okresný súd Košice I.
§ 9
Konkurzné a vyrovnacie súdy a ich obvody
(1)
Konkurzným a vyrovnacím súdom sa rozumie súd, ktorý je príslušný na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
(2)
Na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú príslušné tieto súdy:
a)
Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
f)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
h)
Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
§ 10
Zmenkové a šekové súdy a ich obvody
(1)
Zmenkovým a šekovým súdom sa rozumie súd, ktorý je príslušný na konanie o veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov.
(2)
Na konanie vo veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné tieto súdy:
a)
Okresný súd Bratislava V pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
f)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
g)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
h)
Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
§ 11
Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody
(1)
Na konanie vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov a ochrany práv z nekalej súťaže je príslušný
a)
Okresný súd Bratislava I pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Košice I pre obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov, o ochrane práv z nekalej súťaže je príslušný Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Košiciach.
§ 12
Súd s agendou ochrany práv z hospodárskej súťaže a jeho obvod
(1)
Na konanie vo veciach ochrany práv z hospodárskej súťaže je príslušný Okresný súd Bratislava II; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o ochrane práv z hospodárskej súťaže je príslušný Krajský súd v Bratislave.
§ 13
Súd s agendou burzových obchodov a jeho obvod
(1)
Na konanie vo veciach burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Okresný súd Bratislava V; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní vo veciach burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Krajský súd v Bratislave.
§ 14
Súdy s azylovou agendou a ich obvody
Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu sú príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre územné obvody
1.
Krajský súd v Bratislave,
2.
Krajský súd v Trnave,
3.
Krajský súd v Trenčíne,
4.
Krajský súd v Nitre,
b)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajský súd v Košiciach,
2.
Krajský súd v Prešove,
3.
Krajský súd v Banskej Bystrici,
4.
Krajský súd v Žiline.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
V konaní, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na vecne príslušnom súde podľa doterajších predpisov, pokračuje tento súd.
(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu prechádza k 1. januáru 2005 z
a)
Okresného súdu Malacky na Okresný súd Bratislava IV,
b)
Okresného súdu Pezinok na Okresný súd Bratislava III,
c)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
d)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
e)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na Okresný súd Trenčín,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Topoľčany,
h)
Okresného súdu Šaľa na Okresný súd Galanta,
i)
Okresného súdu Námestovo na Okresný súd Dolný Kubín,
j)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 16
(1)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Šaľa a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Trnave.
(2)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Partizánske a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Nitre.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na rozhodovanie o sťažnostiach podľa siedmej hlavy Trestného poriadku.
§ 17
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkových vzťahov a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok sú odovzdávajúce súdy a nadobúdajúce súdy povinné spísať písomné protokoly.
§ 18
(1)
Do nadobudnutia účinnosti § 9 tohto zákona sú na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
4.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
c)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)
Do 1. júla 2005 je sídlom Špeciálneho súdu mesto Bratislava a jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 19
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
§ 2 a 5a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z. a zákona č. 530/2003 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b, 14, 15 a 24 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že rozhoduje súd.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005, a čl. I § 7 a 9 a čl. II druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.