História predpisu 352/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.2004 - 30.06.2005