História predpisu 345/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2004 - 31.12.2004