História predpisu 334/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2004 - 31.05.2006