História predpisu 329/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2004 - 30.06.2006