História predpisu 310/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2004 - 28.12.2009