História predpisu 276/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2004 - 12.03.2009