História predpisu 260/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.2004 - 31.05.2019