História predpisu 21/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2004 - 30.04.2007