c91-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003 uverejnenom pod č. 86/2003 Z. z.
V poslednom odseku majú byť namiesto slov „všeobecne záväzné nariadenie“ správne uvedené slová „§ 6 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia“.