c61-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2003 Z. z.
V § 47 druhá veta odseku 1 má byť správne uvedená ako druhá veta odseku 2.