c49-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
V prílohe č. 33 časti B v časti Obvod kmeňa v cm (15 - 16) pre III. skupinu má byť namiesto čísla „2 000" správne uvedené číslo „3 000".