c48-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
1.
V § 5 ods. 5 má byť za slovami „prírody a krajiny" čiarka.
2.
V § 13 ods. 2 písm. m) má byť namiesto slova „neslúžiacej" správne uvedené slovo „neslúžiaceho".
3.
V § 42 ods. 6 písm. d) majú byť namiesto slov „písm. a) a c)" správne uvedené slová „písm. a) a b)".
4.
V § 44 ods. 11 písm. f) má byť namiesto číslice „8" správne uvedená číslica „10".
5.
V § 47 ods. 4 písm. d) majú byť namiesto slov „na osobitných" správne uvedené slová „z osobitných".
6.
V § 50 ods. 5 v prvej vete majú byť namiesto slov „vyhlásenia časti" správne uvedené slová „vyhlásenie časti".
7.
V § 65 ods. 1 písm. d) v 1. bode majú byť namiesto slov „starostlivosti zóny" správne uvedené slová „záchrany zóny".
8.
V § 90 ods. 3 písm. j), v § 92 ods. 1 písm. zm) a v § 104 ods. 14 majú byť namiesto slov „viac ako sedem po sebe idúcich dní v roku" správne uvedené slová „viac ako sedem dní v roku".
9.
V § 91 ods. 6 má byť namiesto číslice „3" správne uvedená číslica „4".
10.
V § 104 ods. 16 majú byť namiesto slov „§ 72 ods. 2 a 3" správne uvedené slová „§ 72 ods. 3 a 4".