c37-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
V § 23 ods. 1 písm. b) a ods. 4 majú byť namiesto slov „§ 9 ods. 2" správne uvedené slová „§ 9 ods. 3".