c34-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 284/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
V čl. II v druhom bode má byť namiesto písmena „zj)" správne uvedené písmeno „zk)".