c191-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
1.
V § 7 ods. 2 majú byť namiesto slov „§ 4 a 5“ správne uvedené slová „§ 4“.
2.
V prílohe č. 2 bode 1 prvom stĺpci majú byť namiesto slov „Ostatné hĺbkotlače, rotačná valcová sieťotlač, laminovacie a lakovacie jednotky“ správne uvedené slová „Ostatné hĺbkotlače, rotačná valcová sieťotlač, laminovacie a lakovacie jednotky a flexografia“.