c189-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 430/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V článku II bode 7 § 38a ods. 1 písm. a) prvom bode má byť namiesto slova „prechodeného“ správne uvedené slovo „prechodného“.