c178-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)
1.
V prílohe pri kóde AN (478) v stĺpci Poznámky má byť namiesto slova „Curacao“ správne uvedené slovo „Curaçao“.
2.
V prílohe pri kóde CH (039) v stĺpci Poznámky majú byť namiesto slov „Campione dItalia“ správne uvedené slová „Campione ď’Italia“.
3.
V prílohe pri kóde FI (032) v stĺpci Poznámky má byť namiesto slova „Ĺland“ správne uvedené slovo „Aland“.
4.
V prílohe pri kóde ST (311) v stĺpci Anglický názov majú byť namiesto slov „Sao Tomé“ správne uvedené slová „Sao Tomé“.
5.
V prílohe pri kóde XL (023) v stĺpci Poznámky majú byť namiesto slov „Penón de Vélez“ a slov „Penón de Alhucemas“ správne uvedené slová „Penón de Vélez“ a slová „Penón de Alhucemas“.