c169-r9/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdraviezvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín
1.
V § 8 ods. 1 má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „11“ správne uvedený odkaz „12“.
2.
V § 16 ods. 1 má byť nad slovom správy namiesto odkazu „7“ správne uvedený odkaz „8“.