c169-r7/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
V § 13 ods. 1 majú byť namiesto slov „môžu odborníci komisie“ správne uvedené slová „môžu veterinárni odborníci komisie“ a namiesto slov „poskytnú odborníkom komisie“ správne uvedené slová „poskytnú veterinárnym odborníkom komisie“.