c169-r4/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôza z domácich nepárnokopytníkov
V prílohe č. 2 bode 2 písm. c) majú byť namiesto znakov „CEE - EWG - EŘF - EEC - EEG“ správne uvedené znaky „CEE, EWG, EOF, EEC, EEG“.