c169-r2/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) bode 4, v § 7 ods. 1, v § 8 ods. 2, v § 9 ods. 2 písm. a), v § 14 ods. 2 písm. f), v § 16 ods. 3 písm. a), b) bode 1 a písm. g), v § 23 ods. 4 písm. a) a v prílohe č. 9 písm. g) bode 1 majú byť namiesto slov „epizootologického vyšetrenia“ správne uvedené slová „epizootologického šetrenia“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. i), v § 5 ods. 1 písm. i), v nadpise k § 8, v § 8 ods. 1 a v § 14 ods. 2 písm. d) majú byť namiesto slov „epizootologické vyšetrenie“ správne uvedené slová „epizootologické šetrenie“.
3.
V § 16 ods. 3 písm. l) majú byť namiesto slov „epizootologickom vyšetrení“ správne uvedené slová „epizootologickom šetrení“.