c169-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh
1.
V § 3 ods. 1 písm. e) majú byť namiesto slov „v prílohe č. 3“ správne uvedené slová „v prílohe č. 2“.
2.
V prílohe č. 2 časti F bode 1 písm. b) bode 2 majú byť namiesto slov „M = 102“ správne uvedené slová „M = 102“.