c155-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 247/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Na konci textu zákona má byť namiesto „Pavol Hrušovský v. r.“ uvedené „v z. Viliam Veteška v. r.“.