c15-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003
V prílohe č. 8 v ukazovateli Zdroje v položke 1. Emisie štátnych cenných papierov má byť namiesto čísla „132 164 000“ správne uvedené číslo „141 164 000“ a v položke 2. Štátne finančné aktíva má byť namiesto čísla „13 500 000“ správne uvedené číslo „4 500 000“.