c148-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 144/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
V čl. I piatom bode v nadpise pod § 55e má byť namiesto slova „júna“ správne uvedené slovo „júla“.