c124-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
V prílohe č. 1 v stĺpci „Druh tovaru alebo výrobku“ v riadku „Múka“ v stĺpci „Dospelí“ má byť namiesto hodnoty „6,4“ správne uvedená hodnota „64“.