c118-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
Za § 4 ods. 5 má byť označenie ustanovenia „§ 5“.