c117-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 210/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
V čl. IV má byť namiesto slova „siedmeho" správne uvedené slovo „šiesteho".