História predpisu 98/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2003 - 31.01.2008