História predpisu 575/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 31.01.2006