54/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2002 a 4. decembra 2002 boli vymenené nóty o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku, podpísanej v Prahe 16. októbra 1962, k 31. decembru 2002.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.