História predpisu 492/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2003 - 14.02.2005