História predpisu 467/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.2003 - 31.10.2014