História predpisu 466/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2003 - 30.04.2004