História predpisu 447/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2003 - 30.04.2005